Quins impostos em corresponen en vendre un habitatge?

16 · 07 · 21

La majoria de les persones que es decideixen a vendre un immoble pel seu compte, no són conscients de tots els tràmits i tota la paperassa que comporta un procés de compravenda, de fet, el més recomanable per vendre un immoble, és acudir a un assessor immobiliari, no només per tenir ajuda a l’hora de trobar un futur comprador sinó també per tenir assessorament pel que fa a qualsevol dubte i en concret, pel que fa als pagaments dels impostos que comporta la venda.
 

Aquests són els principals impostos que corresponen al venedor d’un immoble.

 

 • L’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF): quan es ven un habitatge es produeix un guany o una pèrdua patrimonial, depenent de la suma que surti entre la diferència dels valors de transmissió i d’adquisició. En cas que hàgim obtingut guany patrimonial, aquest impost tributarà depenent del guany obtingut.

  • A un 19% si és menor de 6.000 €
  • A un 21% entre 6.000€ i 200.000€
  • A un 23% superior a 200.000 €.

 

No obstant això, hi ha exempcions a aquest impost en els casos següents:

 • Per reinversió en habitatge habitual.
 • Si el venedor és més gran de 65 anys.
 • Si es dóna lhabitatge en dació en pagament.

 

 • Impost sobre l’Increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana o plusvàlua municipal: aquest impost grava la revaloració de l’immoble durant tots els anys que haguem estat propietaris. L’import a pagar dependrà del valor cadastral, dels anys en què hem tingut aquest immoble en propietat i del tribut específic de l’Ajuntament.

 

 • Impost de Béns immobles (IBI): en general, aquest impost correspon al venedor, ja que l’ha d’abonar la persona que és propietària de l’immoble amb data 1 de gener, hi ha molts casos en què es negocia el pagament entre comprador i venedor , i si fos així, cadascú pagaria pels mesos en què serà propietari de l’immoble.

 

A
Studi estem especialitzats en la venda d’immobles i t’ajudarem a gestionar tots els tràmits i documentació necessària perquè puguis aconseguir el teu objectiu sense cap problema.
 

Subscriu-te

al llistat de correus

I seràs el primer en rebre informació sobre noves propietats

Correu electrònic

Descarrega’t la nostre app: La informació de la vostre propietat disponible 24h els 365 dies de l’any.

Propietari patrimonial: Accés a tota la gestió del teu immoble.

President de comunitat: tota la informació relativa a la vostre comunitat.