Principals passos per llogar un habitatge

27 · 06 · 21

Igual que posar un immoble en venda requereix una sèrie de passos previs per poder aconseguir l’objectiu com més aviat millor, si ets propietari i vols posar el teu habitatge de lloguer, també cal complir una sèrie de tràmits administratius, per la qual cosa cal que recopilar alguns documents imprescindibles i dur a terme totes les gestions pertinents per aconseguir un lloguer segur amb la màxima rendibilitat.
 
Documentació imprescindible per llogar


Dins dels documents imprescindibles que necessitaràs per poder posar el teu immoble de lloguer, es troben:

Escriptura de l’habitatge i DNI

És un document important, ja que el futur inquilí voldrà comprovar el titular de la propietat, així com acarar la informació del DNI amb què aparegui a l’escriptura de la propietat.
En cas de no trobar-la, es pot optar per demanar una nota simple al Registre de la Propietat, on també apareix aquesta informació.

Certificat deficiència energètica

És un document obligatori que cal presentar tant per vendre com per llogar un immoble.
El certificat d’eficiència energètica és on s’inclou l’etiqueta energètica, on apareix el consum energètic de l’immoble i que cal incloure a la publicitat de l’immoble i posteriorment, lliurar una còpia del certificat al futur inquilí. És important tenir en compte que depenent de la qualificació energètica (la A és la més eficient i la G la menys eficient), augmentarà o disminuirà el valor de l’immoble.

Cèdula d’habitabilitat

Es tracta d’un document que certifica que l’immoble reuneix els requisits mínims per poder ser habitat i en el cas de Catalunya és obligatori llogar un immoble.

Contracte d’arrendament

És un dels documents més importants per llogar un immoble amb garanties i per tenir la seguretat que no hi haurà problemes en el futur, ja que hi figuren totes les condicions i obligacions legals de les dues parts.


Dins del contracte d’arrendament o contracte de lloguer cal incloure els apartats següents:

  • Estipular la renda mensual, la forma de pagament i la durada de l’arrendament.
  • Determinar si hi haurà actualització anual de la renda.
  • Especificar quines seran les causes de resolució del contracte.
  • Definir les condicions de manteniment i qui s’encarrega de cada tipus de reparacions, així com qui pagarà els subministraments, derrames i qualsevol altra despesa de l’habitatge.
  • Establir l’import de fiança, que normalment suposa una mensualitat més de la renda, i si s’establiran garanties addicionals.
  • Incloure un inventari del mobiliari, si es lloga la vivenda moblada.

 
Buscar assessorament professional


Per poder aconseguir un lloguer segur i amb garanties, el més recomanable és llogar a través d’una agència immobiliària que ens pugui aportar un lloguer professional i que ens ajudarà durant tot el procés, facilitant-nos la gestió i la tramitació de tota la documentació necessària per al lloguer.


Així mateix, tindrem un professional immobiliari que s’encarregarà de buscar els llogaters adequats en el menor espai de temps i assegurant-nos el pagament del lloguer, gràcies a un estudi previ de solvència dels llogaters potencials.
El nostre agent immobiliari realitzarà un estudi de mercat i farà una valoració objectiva per poder posar un preu ajustat al mercat i llogar en un menor espai de temps.


Comptarem amb l’assessorament expert per poder redactar el contracte de forma completament legal i evitar fraus i problemes entre el propietari i l’inquilí.


A més, si gestionem el lloguer a través d’una agència immobiliària, ells s’encarregaran, tant del cobrament com de qualsevol problema o necessitat que tingui l’inquilí, de manera que el propietari no s’haurà d’encarregar de res més que obtenir la rendibilitat pel lloguer del vostre immoble.

 

A
Studi estem especialitzats en la venda i el lloguer d’immobles i t’ajudarem a gestionar tots els tràmits necessaris, també farem un pla de màrqueting personalitzat, amb el qual podràs aconseguir un llogater en el menor espai de temps i començar a treure la màxima rendibilitat al teu immoble com més aviat millor.
 

Subscriu-te

al llistat de correus

I seràs el primer en rebre informació sobre noves propietats

Correu electrònic

Descarrega’t la nostre app: La informació de la vostre propietat disponible 24h els 365 dies de l’any.

Propietari patrimonial: Accés a tota la gestió del teu immoble.

President de comunitat: tota la informació relativa a la vostre comunitat.