Vols posar per llogar un habitatge?

Vols posar per llogar un habitatge? T’expliquem els teus drets i obligacions com a arrendador

21 · 02 · 23

Si t’estàs plantejant posar per llogar un habitatge, això t’interessa. T’expliquem tot el que et cal saber sobre els teus drets i obligacions com a arrendador. A Studi Immobiliària i Administracions també gestionem lloguers. Volem fer-t’ho fàcil i estar al teu costat en tot moment.

Quins son els drets i obligacions de l’arrendador?

Què és exactament arrendar?

Acció d’arrendar:

L’arrendament és un negoci jurídic que té per objecte de donar una cosa pròpia a una altra persona perquè en faci ús i se’n beneficiï per un temps determinat mitjançant el pagament d’una renda convinguda.

Quan ens referim a l’arrendador d’un immoble ens referim a la persona que és propietària d’un immoble i vol posar-lo a la disposició d’un arrendatari i obtenir un rèdit econòmic fruit d’un acord d’arrendament.

Drets de l’arrendador/propietari

 1. Rebre la fiança com a garantia que l’habitatge li serà tornat en bones condicions.
 2. Rebre el pagament de la renda fixada, que es destini l’habitatge a l’ús pactat i que se’n tingui cura.
 3. D’altra banda, l’arrendador manté la titularitat del bé, per la qual cosa haurà d’autoritzar les reformes o modificacions corresponents.
 4. Que el llogater repari els danys que per causa seva s’hi hagin produït.
 5. Augmentar la renda d’acord amb el que s’hagi especificat en el contracte
 6. Rescindir el contracte per impagament del llogater; si el llogater sotsarrenda l’habitatge sense el consentiment del propietari o hi fa obres sense el seu consentiment; per danys en l’habitatge; o si el llogater hi porta a terme activitats molestes, insalubres, nocives o perilloses.
 7. Si el llogater no compleix els acords establerts en el contracte, el propietari tindrà dret a instar-ne el compliment, o bé a rescindir el contracte amb indemnització de danys i perjudicis.
 8. També té dret que se li notifiqui amb el temps pactat la finalització del contracte de lloguer.
 9. A més, sempre que ho fes constar al contracte, tindrà dret a interrompre la pròrroga automàtica del mateix si necessités l’habitatge per a si o els seus familiars. Per activar aquest dret, els parents han de trobar-se en primer grau de consanguinitat, computant-se també el cònjuge.
 10. Finalment, l’arrendador té dret que se’l torni el bé en les condicions en què va ser cedit. Això permet reclamar la reparació o indemnització en cas que l’objecte de l’arrendament es perdi o resulti danyat.
Vols posar per llogar un habitatge?

Obligacions de l’arrendador/propietari

 1. Garantir al llogater l’ús pacífic de l’habitatge.
 2. Fer les reparacions necessàries de caràcter urgent i, si no ho fa, pagar-ne el cost al llogater.
 3. Garantir les condicions necessàries perquè l’habitatge sigui habitable al llarg de la durada del contracte.
 4. Lliurar el certificat d’eficiència energètica i l’etiqueta energètica.
 5. Lliurar la cèdula d’habitabilitat.
 6. Amb caràcter obligatori, comunicar a l’arrendatari, amb el temps pactat al contracte, l’actualització de la renda un mes abans que tingui lloc.
 7. Amb caràcter obligatori, justificar totes les despeses, en general, que provoquin un augment de la renda pactada inicialment, amb rebuts, factures d’obra, etc.
 8. D’altra banda, l’arrendador manté la titularitat del bé, per la qual cosa haurà d’autoritzar les reformes o modificacions corresponents.


Ara, que ja saps quins són els teus drets i obligacions com a arrendador, si et decideixes a llogar un habitatge, contacta amb nosaltres. A Studi Immobiliària i Administracions sabem com fer-te tots els tràmits fàcils i volem estar al teu costat en tot moment. Parlem?

Subscriu-te

al llistat de correus

I seràs el primer en rebre informació sobre noves propietats

Correu electrònic

Descarrega’t la nostre app: La informació de la vostre propietat disponible 24h els 365 dies de l’any.

Propietari patrimonial: Accés a tota la gestió del teu immoble.

President de comunitat: tota la informació relativa a la vostre comunitat.