Tipus de contracte alhora de compartir pis i llogar habitació

16 · 09 · 22

Comptar amb un contracte que formalitzi els drets i deures de propietari i arrendatari és també imprescindible en el lloguer d’habitacions i compartir pis.

Llogar una habitació no és només cosa d’estudiants. Cada vegada són més les persones que opten per compartir pis per diversos motius: laborals, separacions, soledat, afrontar les despeses d’un habitatge o una renda de lloguer i els serveis com la comunitat, llum, renda, aigua i internet.

 Estudis recents apunten que a l’Estat espanyol només un 10% de les persones que comparteixen pis correspon a estudiants. Altres motius per optar per llogar una d’habitació són mobilitat laboral i també separacions recents de parella. Un fenomen emergent és el de les persones grans, que opten per llogar una habitació tant per motius econòmics com per fer front a la soledat. I un altre perfil que pren força alhora de compartir pis són les persones majors de cinquanta anys.

Són diversos els motius que porten a l’auge d’aquesta pràctica i cal tenir en compte els passos que hem de donar per evitar sorpreses. Us expliquem quins són els tipus de contracte de lloguer d’habitació i els seus avantatges per protegir drets i deures, tant de l’arrendador o propietari de l’habitatge com de l’inquilí o llogater de l’habitació.

Què cal tenir en compte a l’hora de compartir pis.
Consells per a inquilins o llogaters

En cas de subarrendament. Si la persona que et lloga l’habitació no és el propietari de l’habitatge, l’acció que es durà a terme és un subarrendament. Qui et lloga l’habitació ha de tenir el consentiment del propietari i sempre per escric.

• El preu de l’habitació no pot superar el preu total de l’arrendament del pis o habitatge llogat.

• Tens dret a demanar que es formalitzi el contracte per escrit (te’ls expliquem a continuació).

Compartir pis i fiança. Per llogar una habitació et  poden demanar una fiança. Si és així, cal que quedi constància d’aquests diners que avances. Caldrà incloure-ho al contacte.

• Sobre el pagament dels serveis (aigua, llum, internet, gas) haurà de respondre al pactat amb els companys d’habitatge.

Tipus de contracte per al lloguer d’habitacions i pisos compartits

  • Contracte verbal d’una habitació. El contracte verbal d’una habitació és molt freqüent però poc recomanable. En cas de tenir qualsevol entrebanc – ja se sigui el propietari com el llogater – serà de difícil solució si no es disposa de cap document per escrit. En cas de contracte verbal, cal disposar com a  mínim d’un rebut que acrediti el pagament de la renda.
  • Contracte de Lloguer Parcial. Aquest tipus de contacte s’aplica quan la persona propietària lloga una habitació i conviuen arrendador i arrendatari. El propietari pot haver efectuat un o diversos contractes de lloguer parcial alhora en el mateix habitatge. Si és així, en cada contracte s’han d’especificar els espais comuns i propis en cada cas.

Formalitzar un contracte rigorós amb els drets i deures de les parts aporta molta tranquil·litat  i enforteix la confiança mútua. 
A Studi, Administrem la teva tranquil.litat, ¿parlem?

  •  Contracte en cas de Subarrendament: La Llei d’Arrendaments Urbans (LAU) recull explícitament el subarrendament. Es tracta de la  la facultat de l’inquilí per sotsarrendar una part de l’habitatge que la persona prèviament ha llogat en la seva totalitat. Aquesta acció sempre s’ha de fer amb el consentiment previ per escrit de la persona propietària.
    Cal tenir en compte que: El subarrendament només pot ser parcial · Quan el contracte de subarrendament tingui una durada inferior al del contracte de lloguer caldrà especificar-ho a l’acord de subarrendament tant el dia d’inici com el de finalització.
  • Contracte de lloguer d’habitatge sencer amb pluralitat de persones arrendatàries. És aquell contracte en què més d’una persona figura com a arrendantària d’un immoble determinat. Totes tenen els mateixos drets i obligacions: la renda, la fiança i les despeses es reparteixen proporcionalmente. En cas d’impagament i. si el contracte no indica el contrari, la persona propietària haurà de reclamar a cadascú la seva part.

Recorda: un contracte rigorós i professional on es detallin els drets i deures de propietari i llogater en els diferents tipus d’habitació de lloguer o pis compartit aporta molta tranquil·litat  i enforteix la confiança mútua.  A Studi, Administrem la teva tranquil.litat, ¿parlem?

Subscriu-te

al llistat de correus

I seràs el primer en rebre informació sobre noves propietats

Correu electrònic

Descarrega’t la nostre app: La informació de la vostre propietat disponible 24h els 365 dies de l’any.

Propietari patrimonial: Accés a tota la gestió del teu immoble.

President de comunitat: tota la informació relativa a la vostre comunitat.