Què cal fer per vendre una casa heretada?

14 · 07 · 21

Quan s’hereta un habitatge i no ets l’únic propietari entra en joc el concepte de proindiviso, és a dir, la copropietat o propietat compartida, això no és res més que tenir un habitatge amb altres propietaris on cadascú té una part percentatge de l’habitatge.

Hi ha diverses opcions per aconseguir la venda d’un proindivís :

Tenint en compte que la forma més senzilla és que els copropietaris estiguin d’acord en aquest cas hi ha dues alternatives:

  • Que es vengui tota la propietat a un tercer , on cada propietari rebria el valor econòmic, depenent del percentatge de propietat que es posseeixi. En aquest cas, l’escriptura pública davant d’un notari seria una forma ràpida i econòmica i es tractaria d’una venda normal i corrent.
  • Que un dels copropietaris es quedi amb la totalitat de limmoble , en aquest cas, pagaria a la resta la part corresponent.

En el cas que no hi hagi acord de les parts, la llei no obliga a romandre en el condomini amb els altres propietaris si no es vol, de manera que un copropietari podria vendre la seva part a un tercer i el preu que obtindria per la venda del seu proindivís, dependria del percentatge que es vengui, del nombre de copropietaris, de l’estat i la situació de l’habitatge o de si està habitada. Aquesta alternativa és la més complicada, ja que la gent no està disposada a comprar un proindiviso dun habitatge juntament amb altres propietaris.

En el cas que algun dels copropietaris es negués a vendre la seva part, no se’l pot obligar a vendre, però, hi ha una opció legal per intentar que vengui, es tracta de l’anomenat acte de conciliació que evita que un jutjat dictamini la divisió del bé comú, i mitjançant aquest procediment judicial es comunica formalment a l’altra part la voluntat de posar fi al proindiviso, cedint la totalitat de la propietat a un tercer o que l’altra part compri la quota en el proindiviso. 

Subscriu-te

al llistat de correus

I seràs el primer en rebre informació sobre noves propietats

Correu electrònic

Descarrega’t la nostre app: La informació de la vostre propietat disponible 24h els 365 dies de l’any.

Propietari patrimonial: Accés a tota la gestió del teu immoble.

President de comunitat: tota la informació relativa a la vostre comunitat.