Lloguer de pisos turístics, què hi pot fer la teva comunitat de veïns?

Lloguer de pisos turístics, què hi pot fer la teva comunitat de veïns?

19 · 06 · 23

Si estàs buscant informació sobre els pisos de lloguer turístic i com pot protegir-se contra aquest tipus de lloguer la teva comunitat de veïns, estàs al lloc adequat. En aquest article, trobaràs tota la informació rellevant sobre aquesta modalitat de lloguer, així com les normatives que la regulen. També abordarem, és clar, la controvertida qüestió de si una comunitat de veïns pot prohibir o no els lloguers amb aquesta finalitat.

Índex

 1. Què és el lloguer de pisos turístics
 2. Què ens diuen les dades?
 3. Però quina norma regula el lloguer turístic?
 4. Pot una comunitat blindar-se contra aquest tipus de lloguer?
 5. L’opinió de la nostra experta
 6. Què diu sobre aquest tipus de lloguer la nova llei d’habitatge?
 7. Per què no hi ha una única normativa al conjunt de l’Estat?
 8. Què diu Europa sobre aquest tipus de lloguer?
 9. Un tema controvertit, assessora’t bé
Lloguer de pisos turístics, què hi pot fer la teva comunitat de veïns?

Què és el lloguer de pisos turístics

El lloguer turístic és una forma de lloguer d’immobles que es realitza per a estades curtes o vacacionals. Sol ser una opció popular entre els turistes que busquen una alternativa als hotels tradicionals i prefereixen tenir una experiència més autèntica i personalitzada durant la seva visita a una determinada destinació.
En conclusió, el lloguer turístic és una opció popular i regulada per llei a Catalunya i altres regions d’Espanya. Tot i que la llei permet aquesta activitat, és important revisar les normes específiques de cada comunitat de veïns, ja que poden existir restriccions o requisits addicionals establerts per la mateixa comunitat.

Què ens diuen les dades?

Sabies que, segons l’últim informe d’Eurostat, Oficina d’Estadística de la Unió Europea, Espanya és el segon país d’Europa que registra més estades de lloguer vacacional i que només ens supera França? L’INE, Institut Nacional d’Estadística, va comptabilitzar un total de 311.518 immobles d’aquest tipus l’agost del 2022.
Sens dubte les xifres ho deixen ben clar, és un tipus de lloguer que s’aferma amb força, però quina normal el regula?

Quina norma regula el lloguer turístic?

A Catalunya, així com en altres regions d’Espanya, el lloguer turístic està regulat per una sèrie de normatives específiques. La normativa vigent en l’any 2023 per a aquest tipus de lloguer és: DECRET 75/2020, de 4 d’agost, de turisme de Catalunya.
Aquest decret estableix els requisits i les obligacions que han de complir els propietaris d’habitatges destinats al lloguer turístic. Aquesta normativa té com a objectiu garantir la qualitat i la seguretat dels allotjaments turístics, així com la protecció dels drets dels consumidors.

Lloguer de pisos turístics, què hi pot fer la teva comunitat de veïns?

Què es demana a Catalunya per a aquest tipus de lloguer?

Normativa de lloguer vacacional a Catalunya:

 • No es permet el lloguer d’habitatges per habitacions
 • Exigeix cèdula d’habitabilitat.
 • La declaració responsable es presenta als ajuntaments que ho comuniquen al Registre de Turisme de Catalunya que li assigna un número d’inscripció.
 • El número d’inscripció ha d’aparèixer en tota la publicitat que es faci amb la finalitat de comercialitzar l’habitatge.

La normativa, ja ho veus, intenta protegir al consumidor d’aquest tipus de lloguer turístic, però pot una comunitat protegir-se contra aquesta modalitat de lloguer?

Pot una comunitat blindar-se contra aquest tipus de lloguer?

En relació amb la possibilitat que una comunitat de veïns pugui prohibir els lloguers turístics, cal tenir en compte que la llei permet que aquesta activitat es realitzi en l’àmbit residencial. No obstant això, l’aplicació d’aquesta normativa pot variar en funció de les condicions específiques establertes per cada comunitat de veïns. Algunes comunitats poden establir restriccions o requerir autoritzacions prèvies per a la realització de lloguers turístics. Per tant, és important consultar els estatuts o les normes internes de la comunitat per conèixer les seves regulacions específiques.

Pot una comunitat establir la prohibició en els seus estatuts?
Una Comunitat pot acordar que no sigui possible aquest tipus de lloguer dins la finca i modificar els seus estatuts en aquest sentit. Aquí t’expliquem tot el que et cal saber per a la modificació dels estatuts de la comunitat de propietaris.

Marta Castella, la nostra experta administradora de finques col·legiada

L’opinió de la nostra experta

Com destaca la nostra experta Marta Castella, col·legiada C5880 pel CAFBL (Col·legi Administradors de Finques de Barcelona i Lleida): “Encara que hi hagi acord contrari als pisos turístics dins d’una comunitat de veïns, un propietari que ho sigui des d’abans de l’acord, podría posar per a lloguer turístic el seu immoble. Cal tenir en compte que, si quan el propietari va comprar l’immoble no hi havia acord, pot fer-ho”.

Interessant el punt que planteja la nostra experta. De tota manera, de cara a nous compradors, sí serà d’utilitat la modificació dels estatuts en aquest sentit.

Què diu sobre aquest tipus de lloguer la nova llei d’habitatge?
Tot i que certes forces polítiques van intentar que el lloguer turístic també tingués un topall, finalment, aquest tipus de lloguer ha quedat al marge dins la nova norma.

Com que no està regulat per la nova llei, hi haurà un efecte col·lateral que afavoreixi el lloguer turístic?

Experts del sector han vaticinat un transvasament d’habitatges al lloguer vacacional. Reforçant aquesta idea: l’any 2022, amb la proposada nova legislació sobre habitatge encara cuinant-se, van augmentar un 33,8% les places d’habitatges d’ús turístic respecte a l’any anterior.

Per què no hi ha una única normativa al conjunt de l’Estat?
Actualment, la situació legal del sector de lloguers vacacionals a Espanya pot definir-se com a caòtica. La potestat legislativa recau sobre les comunitats autònomes (ordenació turística) i els Ajuntaments. Mentre que el Govern central manca de competències per a redactar una normativa comuna a escalal estatal.

Els lloguers vacacionals a Espanya es consoliden com l’opció predilecta d’allotjament per a turistes.
No obstant això, per què no hi ha una normativa comuna consensuada pel Govern i les diverses Comunitats?
Aquesta normativa comuna és difícil d’aconseguir, ja que hi ha dues posicions molt oposades: ajuntaments que volen prohibir els lloguers vacacionals i aquells que busquen facilitar la seva proliferació. Així doncs, sembla difícil unificar una sola llei.

Però aquest és un tema que no només preocupa dins Espanya, Europa també intenta regular-lo.

Què diu Europa sobre aquest tipus de lloguer?
Com et diem, el lloguer dels pisos turístics no és només un tema candent a Espanya. La Comissió Europea està preparant un reglament que haurà de ser ratificat pel Parlament Europeu i provocarà que plataformes de lloguer vacacional, ben conegudes per tots nosaltres, tinguin més deures en matèria de transparència. De fet, Brussel·les proposa un número de registre únic per pis per a facilitar la identificació dels pisos i que les empreses realitzin controls aleatoris.

El nostre equip d'administració de finques: la Marta i l'Ana davant una pared vermella amb el logo d'Studi

Un tema controvertit, assessora’t bé

Com veus, no és pas un tema senzill. Si la teva comunitat necessita assessorament sobre aquest o qualsevol altre tema, el millor és consultar amb un Administrador de Finques expert. A Studi Immobiliària i Administracions podem administrar la teva finca, de manera propera, professional i amb totes les garanties que necessites. Sabies que som els primers administradors de finques amb el segell de Qualitat QCAF a Mataró? Parlem?

Subscriu-te

al llistat de correus

I seràs el primer en rebre informació sobre noves propietats

Correu electrònic

Descarrega’t la nostre app: La informació de la vostre propietat disponible 24h els 365 dies de l’any.

Propietari patrimonial: Accés a tota la gestió del teu immoble.

President de comunitat: tota la informació relativa a la vostre comunitat.