Dubtes sobre els Estatuts de la Comunitat?

Tens dubtes sobre els Estatuts de la Comunitat de Propietaris? T’expliquem tot el que et cal saber.

27 · 03 · 23

En aquest article et clarifiquem els dubtes més habituals que plantegen els Estatuts de les Comunitats de Propietaris. A Studi Immobiliària i Administracions som administradors de finques, col·legiats i amb el Segell QCaf. Coneixem a fons tots els temes relacionats amb les comunitats i els Estatuts en són una peça clau.

Què són els Estatuts d’una comunitat de veïns?

Els Estatuts són les normes internes que estableixen les pautes de funcionament, organització i convivència dins d’una comunitat de propietaris. Aquests han de ser aprovats per la majoria dels propietaris i han d’estar en consonància amb la legislació vigent, com ara la Llei de Propietat Horitzontal (LPH).
Els Estatuts d’una comunitat són fonamentals per assegurar una convivència harmoniosa i resoldre les possibles discrepàncies que puguin sorgir entre els veïns. En aquest article, t’explicarem els 7 punts clau dels estatuts.

Els 7 punts clau dels Estatuts:
1. Objecte: Defineixen les parts comunes de l’immoble i les seves finalitats. Els Estatuts estableixen les normes bàsiques que regulen el funcionament de la comunitat, establint els drets i les obligacions dels propietaris, la forma de convocatòria i celebració d’assemblees, la contribució als costos comunitaris, etc. També poden incloure aspectes relacionats amb l’ús dels elements comuns i les prohibicions específiques per mantenir l’ordre i la convivència dins la comunitat.
2. Obligacions dels propietaris: Estableixen les responsabilitats de cada propietari amb relació a les despeses comunitàries, el manteniment i les reparacions necessàries.
3. Drets dels propietaris: Garanteixen el dret a gaudir de les parts comunes, sol·licitar informació i participar en les decisions que afectin la comunitat.
4. Òrgans de govern: Estableixen l’estructura de la Junta de Propietaris, el president, el vicepresident, el secretari i l’administrador. També es detallen les seves funcions i responsabilitats.
5. Procediment de convocatòria i acords: Estipulen com es convoquen les reunions de la Junta de Propietaris, quòrum necessari i majoria per prendre decisions.
6. Règim econòmic: Defineixen les quotes de participació, pressupostos, fons de reserva i pagament de les despeses comunitàries.
7. Sancions i resolució de conflictes: Estableixen les mesures disciplinàries en cas d’incompliment dels estatuts i el procediment per a resoldre conflictes entre veïns.


Ara que ja tens una idea clara del que són els Estatus, donem resposta a aquelles preguntes freqüents que potser tu també t’estàs fent.

És obligatori tenir estatuts per a una comunitat de veïns?
No és obligatori disposar d’Estatuts en una comunitat de veïns, però és força recomanable per garantir una millor convivència i un funcionament més eficient de la comunitat.

Si no hi ha Estatuts, per quina norma es regeix la comunitat?
En cas de no haver-hi Estatuts, la comunitat es regirà per la Llei de Propietat Horitzontal i les normes de la Llei de Propietat Urbana de Catalunya.

Hi ha un contingut mínim per als Estatuts?
Segons la Llei de Propietat Horitzontal (LPH), els Estatuts han de contenir, com a mínim, les següents disposicions:

-Denominació de la comunitat.

-Domicili de la comunitat.

-Descripció de la finca i la divisió en pisos o locals.

-Descripció dels elements comuns de la finca.

-Procediment de convocatòria i celebració d’assemblees.

-Règim de majoria per a la presa de decisions.

-Règim de quotes de participació i repartiment de despeses comunes.

Com s’aproven i es modifiquen els Estatuts?
Els Estatuts s‘han d’aprovar per unanimitat en una assemblea de propietaris. Això significa que tots els propietaris han de votar a favor de la seva aprovació o modificació. Per això, és important que els Estatuts siguin clars, consensuats i que s’adaptin a les necessitats específiques de la comunitat.
La modificació:
Els estatuts poden ser modificats quan siguin necessaris canvis en les normes de convivència o en la regulació de les zones comunes. Per modificar-los, cal una majoria qualificada de propietaris en una Junta de Propietaris, i els canvis han de ser inscrits en el Registre de la Propietat.

Es poden tenir Estatuts i també reglament de règim intern?
A més dels Estatuts, la comunitat pot comptar amb un reglament de règim intern, que és un document complementari que estableix les normes específiques de convivència. Els Estatuts són diferents del reglament de règim intern. Els estatuts són un document amb caràcter legal, mentre que el reglament de règim intern té una naturalesa més administrativa.

PER TENIR UNS BONS ESTATUTS és important:

Redacció dels Estatuts
Els Estatuts han de ser redactats de forma clara, concisa i amb un llenguatge accessible per a tots els veïns.
Han de ser específics i adaptats a les necessitats i característiques de la comunitat.
Per assegurar-nos que el document compleix amb la legislació vigent, és recomanable comptar amb l’assessorament d’un professional o un administrador de finques.

Aprovació i inscripció dels Estatuts

Perquè els Estatuts siguin vàlids, han de ser aprovats per una majoria qualificada dels propietaris en una Junta de Propietaris. A més, han de ser inscrits en el Registre de la Propietat perquè tinguin efecte davant de tercers.

Studi Administracions
A Studi Immobiliària i Administracions sabem molt bé de què parlem perquè gestionem comunitats de veïns i coneixem de primera mà com és de rellevant un bon veïnatge. Sabem com fer fàcil la gestió de la teva comunitat de propietaris i la creació d’uns bons Estatuts són una peça clau.
A Studi som coneixedors de tota la problemàtica que comporta la gestió d’una comunitat, la nostra experiència i professionalitat ens avalen. A més, el nostre equip de professionals està qualificat per gestionar tota classe de comunitats i patrimonis.
Som administradors de finques, col·legiats i amb el Segell QCaf i volem fer-te la vida més fàcil i estar al teu costat en tot moment. Si estàs buscant administrador, parlem?

Subscriu-te

al llistat de correus

I seràs el primer en rebre informació sobre noves propietats

Correu electrònic

Descarrega’t la nostre app: La informació de la vostre propietat disponible 24h els 365 dies de l’any.

Propietari patrimonial: Accés a tota la gestió del teu immoble.

President de comunitat: tota la informació relativa a la vostre comunitat.