Les 5 funcions clau de l’administrador de finques

Les 5 funcions clau de l’administrador de finques

31 · 07 · 23

Et preguntes si la teva comunitat de propietaris necessitaria la gestió professional d’un administrador de finques? Descobreix tot el que un administrador de finques pot fer per la teva comunitat. En aquest article t’expliquem les cinc funcions clau perquè puguis decidir el millor per a la teva comunitat.

ÍNDEX DE CONTINGUTS

-Què és un administrador de finques?

Les 5 funcions clau d’un administrador de finques:

1-GESTIÓ FINANCERA

2-MANTENIMENT DE LA PROPIETAT

3-ASSESSORAMENT LEGAL

4-COMUNICACIÓ I COORDINACIÓ

5-CONVOCATÒRIA I CELEBRACIÓ DE JUNTES

-Conclusions. A la teva comunitat li cal un administrador?

Les 5 funcions clau d'un administrador de finques

Què és un administrador de finques?

Un administrador de finques és una figura professional indispensable que es converteix en el teu millor aliat per garantir el bon funcionament de la teva comunitat. Aquesta persona, com un director d’orquestra, dirigeix el conjunt de serveis, tasques i obligacions que es requereixen per mantenir una propietat o una comunitat de propietaris en perfectes condicions. Però, què fa exactament un administrador de finques? I per què és tan necessari?

Un administrador de finques és el teu gestor personal per a tot el que té a veure amb la propietat. S’encarrega de tot: des de la gestió financera, passant pel manteniment de la propietat, l’assessorament legal, la comunicació i coordinació, fins a la convocatòria i celebració de juntes. Sí, aquestes són les 5 funcions clau i ara te les explicarem en detall, però, a més, un administrador de finques té una visió global de tot el que succeeix a la teva comunitat. L’administrador és el nexe entre els propietaris, els proveïdors i qualsevol altre entitat o organisme relacionat.

Les 5 funcions clau d'un administrador de finques

1.Gestió Financera

La primera i més crucial funció és la gestió financera. L’administrador de finques es fa càrrec dels comptes de la comunitat, recollint quotes, preparant pressupostos anuals, realitzant pagaments i gestionant les despeses. Si hi ha deutes pendents, l’administrador prendrà les accions necessàries per assegurar-se que es paguen.

Una administració financera eficaç és el pilar fonamental d’una comunitat de propietaris ben administrada. Un administrador de finques t’ajuda a garantir que la teva comunitat disposa dels recursos necessaris per funcionar correctament. Des del cobrament puntual de les quotes comunitàries, fins a l’elaboració i seguiment d’un pressupost anual, passant per la gestió de proveïdors i contractació de serveis, la tasca de l’administrador és complexa i detallada. Aquest professional és qui vetlla perquè tots els moviments de capital estiguin perfectament registrats i justificats.

2. El manteniment de la propietat
La segona funció vital és el manteniment de la propietat. L’administrador de finques supervisa les necessitats de reparació i manteniment de la propietat, contractant els serveis necessaris i assegurant-se que tots els treballs es realitzin de manera eficient i eficaç.

L’administrador de finques es fa càrrec del manteniment i reparació de les àrees comunes. Això pot implicar la contractació i supervisió de contractistes, la gestió de les queixes dels propietaris i l’organització d’inspeccions periòdiques de la propietat.

Un bon administrador de finques és conscient de la importància d’un manteniment regular i preventiu per evitar despeses major a llarg termini. Aquesta persona coordina i supervisa tots els treballs de reparació i manteniment necessaris, i s’assegura que els proveïdors compleixin amb les seves obligacions. L’administrador de finques ha de tenir un bon ull per detectar problemes abans que esdevinguin una gran preocupació.

Les 5 funcions clau de l'administrador de finques

3. Assessorament Legal
L’administrador de finques ha de conèixer la legislació aplicable a les comunitats de propietaris, incloent-hi la Llei de Propietat Horitzontal. Pot assessorar la comunitat en temes legals i representar-la davant les autoritats si és necessari.
Pel que fa a l’assessorament legal, és important remarcar que un administrador de finques ha de tenir una sòlida comprensió de la llei de propietat horitzontal. Això significa que ha de poder assessorar la comunitat sobre temes tan variats com ara les obligacions legals dels propietaris, l’interpretació de l’estatut de la comunitat, la ressolució de disputes entre veïns i moltes altres qüestions legals.

4.Comunicació i Coordinació
L’administrador és l’enllaç entre els propietaris, el consell d’administració de la comunitat i els proveïdors. Ha d’assegurar-se que la informació rellevant sigui compartida de manera oportuna i eficaç.

En quan a la comunicació i la coordinació, aquesta és una funció clau que sovint es passa per alt. La bona comunicació és la clau per mantenir la pau i l’harmonia dins de la comunitat. Un administrador de finques hauria de ser capaç de facilitar la comunicació entre els propietaris, i també hauria de poder gestionar eficaçment les diferents tasques que requereixen l’administració d’una propietat. Aquesta tasca inclou, per exemple, la gestió de conflictes entre veïns o la coordinació d’esdeveniments comunitaris.

Les 5 funcions clau de l'administrador de finques

5. Convocatòria i Celebració de Juntes
L’administrador de finques ha de convocar i celebrar les Juntes de Propietaris, ja siguin ordinàries o extraordinàries. És responsable de la preparació de l’ordre del dia, de les actes de la reunió i de dur a terme les decisions preses en la junta.

Per tant, no és exagerat dir que un bon administrador de finques pot marcar una gran diferència en la qualitat de vida en una comunitat de propietaris. La seva experiència i habilitats poden simplificar la gestió del dia a dia, estalviar temps i evitar molts maldecaps.

Les 5 funcions clau d'un administrador de finques

Conclusions: A la teva comunitat li cal un administrador?

La presència d’un administrador de finques és necessària per moltes raons. Primerament, li proporciona a la teva comunitat un marc estructurat i organitzat, on cada aspecte de la gestió està sota control. En segon lloc, permet als propietaris tenir una vida més tranquil·la, ja que l’administrador es fa càrrec de totes les tasques, problemes i disputes que puguin sorgir. Això implica que els propietaris poden concentrar-se en gaudir de la seva propietat sense haver de preocupar-se per la gestió diària.

A més, un administrador de finques professional aporta un coneixement expert i aprofundit en temes legals i financers que la majoria dels propietaris no tenen. Aquest coneixement és vital per assegurar que la comunitat compleix amb totes les seves obligacions legals i que les seves finances estan gestionades de manera eficient.

Per últim, un administrador de finques ajuda a fomentar un ambient positiu i cooperatiu dins de la comunitat. Amb una bona comunicació i coordinació, l’administrador pot resoldre conflictes, promoure la participació dels propietaris i assegurar que tothom se senti escoltat i valorat.

En resum, un administrador de finques és com un copilot en el viatge de la gestió de la teva propietat o comunitat. És una figura de confiança que t’ajuda a navegar per les aigües sovint complicades. Sense cap dubte, la presència d’un administrador de finques pot ser la clau per gaudir d’una comunitat de propietaris harmoniosa, ben gestionada i lliure d’estrès.

Una comunitat ben administrada és garantia de bon veïnatge. 

La nostra experta Marta Castella, col·legiada C5880 pel CAFBL (Col·legi Administradors de Finques de Barcelona i Lleida)

A Studi Immobiliària i Administracions podem administrar la teva finca, de manera propera, professional i amb totes les garanties que necessitesSabies que som els primers administradors de finques amb el segell de Qualitat QCAF a Mataró? Parlem?

Subscriu-te

al llistat de correus

I seràs el primer en rebre informació sobre noves propietats

Correu electrònic

Descarrega’t la nostre app: La informació de la vostre propietat disponible 24h els 365 dies de l’any.

Propietari patrimonial: Accés a tota la gestió del teu immoble.

President de comunitat: tota la informació relativa a la vostre comunitat.