Comunitat de Propietaris: Guia de drets i deures del propietari d’habitatge

Guia-Basica-Drets-i-deures-comunitat-de-propietaris-Studi-Immobiliaria i Administracions

Ser propietari d’una llar comporta drets i obligacions. Estan marcats per llei, i s’orienten, entre altres aspectes, a regular la convivència en el conjunt del veïnat de l’edifici. En aquest sentit, s’inscriu la creació de la comunitat de propietaris. Studi Immobiliària i Administracions t’ofereix aquesta guia bàsica i dóna resposta a 8 qüestions essencials pensades […]