Entra en vigor la nova normativa de seguretat per als ascensors

Entra en vigor la nova normativa de seguretat per als ascensors

19 · 06 · 24

Entra en vigor la nova normativa de seguretat per als ascensors. Què et cal saber?

A partir de l’1 de juliol entra en vigor la nova normativa per garantir que els ascensors siguin més segurs. Et preguntes com afectarà aquesta nova regulació la teva comunitat de veïns? Descobreix tot el que et cal saber en aquest article.

Índex
1. Introducció
2. Per què s’han de renovar ara els ascensors?
3. Ascensors afectats a Catalunya
4. Pas a pas: Terminis i Tràmits
5. Quins Canvis li caldrà fer a la teva Comunitat de Propietaris?
6. La Comunitat de Propietaris i l’aprovació de les reformes
7. Raons per a la Renovació
8. Què passa si la teva Comunitat no remodela la instal·lació
9. Conclusió

Entra en vigor la nova normativa de seguretat per als ascensors

Entra en vigor la nova normativa de seguretat per als ascensors. Què et cal saber?

1. Introducció
A partir de l’1 de juliol entra en vigor el nou marc legal impulsat pel govern de Pedro Sánchez i que es va publicar al BOE el 13 d’abril (troba aquí tota la norma). Aquesta nova regulació obligarà a modernitzar alguns dels aparells més antics, una actualització que haurà d’anar a càrrec de la Comunitat de Propietaris.

2. Per què s’han de renovar ara els ascensors?
L’anterior regulació ha quedat desfasada a causa de la incorporació d’unitats amb nous avanços tecnològics que amenacen de fer encara més grans les diferències entre aparells de no ordenar-se unes condicions mínimes comunes.

3. Ascensors afectats a Catalunya
A Catalunya, es calcula que tres de cada quatre ascensors hauran de reformar-se en els pròxims anys. Això es deu al fet que molts d’aquests aparells tenen més de trenta anys i no compleixen amb els nous estàndards de seguretat.

Entra en vigor la nova normativa de seguretat per als ascensors

4. Pas a pas: Terminis i Tràmits
IMPORTANT: La implementació de les reformes no serà immediata.
Els terminis per a les adaptacions variaran segons la inspecció periòdica:
Línia de comunicació bidireccional i control de sobrecàrrega: S’hauran d’implantar en un any des de la inspecció.
Correcció d’anivellament deficient i proteccions contra el tancament brusc de portes: Es permet una demora de fins a un any (sis mesos en cas d’accident).
Substitució de guies i reforç de contrapesos:
– Ascensors datats abans del 6 de setembre de 1952: fins a tres anys.
– Ascensors instal·lats entre el 6 de setembre de 1952 i l’1 d’abril de 1967: tres anys per a models amb guies de fusta o cilíndriques i fins a vuit anys per a la resta.
– Elevadors instal·lats després de l’1 d’abril de 1967: fins a deu anys per reemplaçar les guies.

Entra en vigor la nova normativa de seguretat per als ascensors

5. Quins canvis li caldrà fer a la teva Comunitat?
Quan la nova normativa es comenci a aplicar, els ascensors més vells hauran d’incorporar:
• Control de pes: És essencial per evitar la sobrecàrrega dels ascensors.
• Telèfon a la cabina: Per garantir la comunicació en cas d’emergència.
• Aturada al nivell del replà: Assegurant que els ascensors s’aturen exactament al nivell del replà per facilitar l’entrada i sortida segura dels usuaris.
• Revisió de seguretat: S’hauran de revisar tots els ascensors per assegurar que compleixen amb els estàndards mínims de seguretat establerts.
A més, caldrà presentar nova documentació als governs autonòmics per certificar que els ascensors compleixen amb la normativa vigent.

6. La Comunitat de Propietaris i l’aprovació de les reformes
L’aprovació de les reformes requereix una majoria simple dels assistents a la reunió de la junta general de propietaris. És necessari obtenir doble majoria: la majoria dels vots i la majoria dels coeficients de copropietat. S’estima que el procés de decisió i execució de les obres pot durar entre vuit i dotze mesos.

7. Raons per a la Renovació
La normativa anterior ha quedat desfasada, especialment amb l’aparició d’unitats amb nous avenços tecnològics, com t’hem explicat anteriorment. Això ha creat una bretxa entre els aparells antics i els moderns, que es pretén tancar amb aquesta regulació per garantir un augment de la seguretat.

“Hi ha instal·lacions que, tot i passar les inspeccions, requereixen un control més estricte i, en aquest sentit, la norma era necessària”.
Marta Castella
Administradora col·legiada

Castella apunta que està rebent moltes consultes dels propietaris de les finques que administra. Sens dubte, aquesta norma ha generat molta inquietud. De tota manera, com esmenta la nostra administradora col·legiada, “Tot i que el reial decret entrarà en vigor l’1 de juliol, cal tenir en compte que les reparacions no hauran d’efectuar-se immediatament i que serà un procés que es podrà anar realitzant de manera gradual”.

8. Què passa si no es remodelen els ascensors?
Les reparacions seran obligatòries per als ascensors que no compleixin rigorosament els criteris de la directriu. Cal tenir en compte que no executar els arranjaments en els ascensors en els terminis delimitats es tipifica com un “defecte greu” que pot ser sancionat.
Entra en vigor la nova normativa de seguretat per als ascensors

 

I si hi ha impediments per a la implantació?
Tal com apunta Marta Castella, “aquest decret permet excepcions per quedar exonerat d’obres quan existeixin condicions tècniques objectives”.
Què s’haurà de fer en aquest cas? Caldrà proposar mesures alternatives de seguretat equivalents.

 

 

 

 

9. Conclusió
La nova normativa per als ascensors busca incrementar la seguretat d’aquests aparells i, en aquest sentit, era necessària. Tot i que és innegable que suposarà un cost important per a les comunitats de propietaris i que la nova norma ha generat moltíssima inquietud, com destaca la nostra experta en administració de finques, “el desplegament gradual de les reformes permetrà que els propietaris s’adaptin amb calma als nous requisits”.

Entra en vigor la nova normativa de seguretat per als ascensors

Tal com afirma Marta Castella, “la nova normativa dona més responsabilitat a les comunitats de propietaris, carrega de més exigència a l’instal·lador, però també, sens dubte, aporta més seguretat per a tots els usuaris”.

Recorda que aquesta informació és només un punt de partida. Per a un assessorament personalitzat, contacta amb un bon administrador de finques. A Studi Immobiliària i Administracions podem assessorar-te i administrar la teva finca, de manera propera, professional i amb totes les garanties que necessites. Sabies que hem estat els primers administradors de finques amb el segell de Qualitat QCAF a Mataró? Parlem?

Subscriu-te

al llistat de correus

I seràs el primer en rebre informació sobre noves propietats

Correu electrònic

Descarrega’t la nostre app: La informació de la vostre propietat disponible 24h els 365 dies de l’any.

Propietari patrimonial: Accés a tota la gestió del teu immoble.

President de comunitat: tota la informació relativa a la vostre comunitat.