En què consisteix la nova Llei del Lloguer a Catalunya

17 · 04 · 21

La nova Llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge , ja va entrar en vigor el 22 de setembre passat. A Studi Inmobiliaria t’expliquem en què consisteix aquesta nova llei del lloguer.
 

La nova norma
té com a objectiu frenar els preus del lloguer i s’aplicarà quan aquest habitatge estigui destinat a residència permanent de l’arrendatari i quan l’habitatge se situa en una àrea declarada com a mercat d’habitatge tens, és a dir, on no hi hagi prou habitatges per poder llogar a un preu assequible per a qualsevol persona.
 

Per tant, no s’aplicaria als contractes d’arrendament d’habitatge que estiguin subjectes a règims especials de determinació de la renda ni als contractes subscrits abans de l’1 de gener de 1995, tampoc no s’aplicarà als contractes que tenen per objecte habitatges subjectes a un règim de protecció oficial, els de caràcter assistencial, els que tenen per objecte habitatges integrats a xarxes públiques d’habitatges d’inserció o mediació per al lloguer social o al Fons d’Habitatge de lloguer destinats a polítiques socials, ni els que se subscriguin dacord amb les disposicions legals aplicables al lloguer social obligatori.

 

La nova llei
s’aplicarà a 60 municipis de més de 20.000 habitants, incloent-hi les ciutats de Barcelona, ​​Girona, Lleida i Tarragona.
 

A partir d’ara, el preu de la renda a les zones declarades com a mercat d’habitatge tens, no es podrà augmentar respecte al contracte anterior si aquest contracte es va signar en els darrers 5 anys ia més, no podrà superar l’Índex de Referència de Preus de la Generalitat.

 

No complir la norma pot incórrer en infraccions lleus i greus, amb multes que poden anar des dels 3.000€ als 90.000€ si el propietari cobra una renda pel lloguer per sobre del preu de l’Índex, si es falseja el preu de referència o si no s’adjunta al contracte.

Subscriu-te

al llistat de correus

I seràs el primer en rebre informació sobre noves propietats

Correu electrònic

Descarrega’t la nostre app: La informació de la vostre propietat disponible 24h els 365 dies de l’any.

Propietari patrimonial: Accés a tota la gestió del teu immoble.

President de comunitat: tota la informació relativa a la vostre comunitat.