4 consells per a la compra de la llar, una decisió en què cal estar ben assessorat

12 · 04 · 22

La compra de l’habitatge, sigui casa o pis, és una decisió molt important.Una les més rellevants que les persones prenem en el decurs de la vida i que determinarà, en molts aspectes, la felicitat futura de la persona, parella o família que ompliran aquesta llar.
Per això, de la mateixa manera que fem amb altres qüestions de primer ordre a la vida (temes de salut, l’escola dels infants, etc.), cal assessorar-nos i  comptar amb professionals, agents immobiliaris i apis, preparats, amb experiència i compromesos amb la protecció dels drets del client. En definitiva, professionals que ens ofereixin tota la confiança i seguretat per emprendre junts el procés de compra de la nova llar.
Es tracta d’un camí llarg, que un bon professional alleugereix i aplana. Un procés que va des de la tria del pis o casa, fins a la signatura del contracte i el lliurament de les claus, amb passos intermitjos durant els quals cal estar ben assessorats i acompanyats, per bons professionals compromesos, i dotats amb l’empatia per entendre tot allò que experimenta el client en aquest procés, amb moments de molta il·lusió, però també d’incerteses i dubtes.

Des d’Estudi Immobiliària t’expliquem pas a pas, de manera molt resumida, el procés de la compra de l’habitatge entès sempre com un procés que ofereix totals garanties i de protecció dels drets dels nostres clients com a consumidors.

 1. A la recerca de  l’habitatge dels somnis dels nostres clients
  Per trobar l’habitatge adequat a les necessitats que expressa el client, cal un professional, un api o agent de la propietat immobiliària, que vetlli al cent per cent pels interessos i la protecció dels drets del comprador. Saber escoltar és el primer pas per localitzar la llar que busca el nostre client des d’un punt de vista prestacions i d’import.
  L’altre factor és disposar de la base de dades de producte on localitzar aquell pis o casa amb les característiques que cerca el client.

 2. Examinar tots els detalls de la nova llar. Cal garantir el somni!
  Però a més, l’habitatge adequat haurà de reunir una sèrie de requisits que no veiem a simple vista, en la visita al pis o casa. Cal evitar sorpreses futures, gens agradables i que puguin fer del somni un malson! Per aquest motiu no n’hi ha prou amb reunir els plànols, la descripció (superfície útil, situació, etc.), el certificat d’eficiència energètica, la cèdula d’habitabilitat i revisar la situació jurídica de l’habitatge confirmant que l’immoble estigui lliure de càrregues.
  Caldrà a més comprovar si l’habitatge està subjecte a un règim especial i com això pot afectar-nos; o bé, si és un pis d’una comunitat de propietaris, comprovar que s’estigui al corrent del pagament de comunitat o de l’Impost de Béns Immobles. Aquests només són uns exemples dels molts aspectes que cal revisar abans de confirmar que el pis que tenim entre mans és realment el dels somnis del nostre client.

 3. La signatura de la compravenda de l’habitatge.
  La compra de l’habitatge
  comporta gairebé sempre la contractació d’un préstec hipotecari. Per accedir a aquest préstec, s’exigirà que l’habitatge pel qual sol·licitem els diners estigui al nom de la persona compradora. L’agent immobiliari pot assessorar en matèria hipotecària si el client ho desitja. A més, aquest assessor facilita tota la gestió fins a la signatura davant de notari.  Recordar, que l’assessorament que ha de prestar el notari davant els dubtes que es pugui tenir el comprador en relació amb l’escriptura, durant l’acte de signatura, així com l’acta que es lliurarà al comprador és totalment gratuït per a la persona compradora.
  La hipoteca s’inscriurà en el Registre de la Propietat i les despeses que se’n deriven corren a càrrec del banc. L’agent vetllarà perquè tot el procés es desenvolupi amb les mínimes molèsties per al client comprador.

 4. Els impostos que cal pagar
  En el moment de decidir la compra d’una llar, hem de tenir en compte que la compravenda implica uns impostos a satisfer. El preu de la compravenda és la base per al càlcul dels impostos a pagar. Aquests variaran segons la naturalesa de l’habitatge que adquirim, sigui nou o de segona mà. El vostre assessor immobiliari us indicarà quins impostos us afecten en cada cas amb tot detall.
  4.1. En el cas de l’habitatge nou, el comprador haurà d’abonar l’IVA i l’Impost d’Actes Jurídics Documentats.
  4.2. Si es tracta d’un habitatge de segona mà, en lloc de l’IVA, el comprador haurà d’abonar l’Impost de Transmissions Patrimonials, amb un import del 6% sobre el valor declarat a l’escriptura, a més de la plusvàlua municipal.

  Per a la compra de la llar cal tenir un bon company de viatge, un assessor amb qui confiar, amb experiència, coneixement, empatia i honestedat. A Studi Immobiliària i Administracions, a Mataró, comptem amb el millor equip. Posa’t en bones mans i deixa que el teu somni es faci realitat.

Subscriu-te

al llistat de correus

I seràs el primer en rebre informació sobre noves propietats

Correu electrònic

Descarrega’t la nostre app: La informació de la vostre propietat disponible 24h els 365 dies de l’any.

Propietari patrimonial: Accés a tota la gestió del teu immoble.

President de comunitat: tota la informació relativa a la vostre comunitat.